Årsmöte på LIME

| 22 februari 2024

Årsmöte SKPF pensionärerna avd. 30 på Restaurang LIME.

Årsmöte SKPF pensionärerna avd. 30 på Restaurang LIME.
Tisdag den 13 februari hölls SKPF Pensionärernas årsmöte på restaurang LIME. Ca 100 medlemmar kom till årsmötet, de möttes redan när dom kom av fin musik av kvällens underhållare Mr Hamond Music, Anders Berggren. Ordförande Britt Wikman öppnade mötet och hälsade välkommen, samt informerar att vår förening i år fyller 40 år, vilket kommer att uppmärksammas med fler aktiviteter än vanligt.  Parentation, Britt tände ett ljus, en tyst stund hölls till minne för de medlemmar som avlidit under året som gått. Britt läste dikten En gång av Per Lagerkvist.  Sen spelade Anders Berggren ”Amazing grace”, Oändlig nåd på svenska. Till ordförande för årsmötet valdes Maria Hansson, till sekreterare valdes Eva-Britt Frånlund. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023 lästes upp och godkändes. Kassör Bo Sandholm föredrog kassörens berättelse och informerade om bokslut och resultat. Årsmötet godkände den informationen. Revisorernas berättelse föredrogs av Göran Olsson och godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Val som förrättades var omval av Britt Wikman till ordförande, samt till styrelseledamöter omval av Roger Dahlqvist samt nyval av Thomas Lindqvist. Till ny suppleant valdes Margareta Lindqvist. Välkomna hälsar vi våra nya styrelsekamrater. Till revisorer valdes Claes Andersson och Göran Olsson. Valberedning blev vakant och styrelsen fick i uppdrag att hitta representanter till den. Styrelsen tackar för förnyat förtroende av medlemmarna och avtackar Maria och Eva-Britt med varsin blomma för deras insats som presidium. Kvällens förtäring, Landgång med bordsdryck samt kaffe och tårta avnjöts under trevliga samtal vid borden och härliga toner från Anders som spelar sånger vi minns. Kvällen avslutades med dragning av lotteri som rönte stor uppskattning hos medlemmarna. Så hälsar vi alla välkomna till nästa månadsmöte som är den 12 mars på Tiljan.

Text Britt Wikman Foto Britt Wikman