Årsmöte SKPF pensionärerna avd. 30 på Tiljan.

| 12 februari 2020

Tisdag den 11 februari hölls SKPF Pensionärernas årsmöte på Tiljan. Ordförande Britt Wikman öppnade mötet och hälsade välkommen. 100 medlemmar kom till årsmötet, de möttes redan när dom kom av fin musik av kvällens underhållare Mr Hamond Music, Anders Berggren. Parentation, Britt tände ett ljus, en tyst minut hölls till minne för de medlemmar som avlidit under året som gått. Britt läste dikten Det är vackrast när det skymmer av Per Lagerkvist.  Sen spelade Anders Berggren ”Amazing grace”, Oändlig nåd på svenska. Till ordförande för årsmötet valdes Carin Jonsson, till sekreterare valdes Margareta Strömgren. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 lästes upp och godkändes. Kassör Bo Sandholm föredrog kassörens berättelse och informerade om bokslut och resultat. Årsmötet godkände den informationen. Revisorernas berättelse föredrogs av Göran Olsson och godkändes av årsmötet. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Val som förrättades var omval av Britt Wikman till ordförande, samt till styrelseledamöter omval av Roger Dahlqvist. En styrelseplats blev vakant och styrelsen fick i uppdrag att hitta någon som vill komma med i styrelsen.  Till revisorer valdes Claes Andersson och Göran Olsson. Valberedning blev också vakant och styrelsen fick i uppdrag att hitta representanter även till den.  Mötet avslutas med att Agneta Andersson får SKPS guldnål och blommor för 10 år som förtroendevald och Sonja Ejenstam avtackas med present och blommor efter långt och troget arbete i SKPF avd 30. Carin och Margareta avtackas för väl genomfört arbete med varsin tulpanbukett. Styrelsen tackar medlemmarna för förtroendet att leda verksamheten vidare.  Efter avslutat årsmöte bjöds det på Räkmackor med kaffe, thé. Skön musik av Anders fick vi lyssna till bla . Varm korv boogie Ove Törnqvist, Jamtlandstausen tonsatt dikt av Erik ”Ecke” Olsson (Telma Ossons morfar) skriven i slutet av 1890-talet tonsatt av Hans Peter  HP Burman på 80-talet, Vill du dansa med mig? Karl-Erik Thörn, Livet går ej i repris Karin Hemmingsson & Tommy Andersson inspelad av Vikingarna, Sven-Ingvars klassiker, Min gitarr, Säg inte nej, Ett litet rött paket, Fröken fräken, Elvis It´s now or never, She´s not you, Oh Judy, A foul such as I  Kvällen avslutades med dragning av lotteri som rönte stor uppskattning hos medlemmarna. Så hälsar vi alla välkomna till nästa månadsmöte som är den 10 mars på Tiljan.

Britt Wikman tillsammans med Ordförande och Sekreterare för årsmötet

Agneta Andersson uppvaktades för sina år i SKPF med märke och blommor  Sonja Ejenstam avgår ur styrelsen och avtackas med blommor

Text Britt Wikman Foto Anders Berggren