Avtackning av Jorunn Åhlberg

| 13 februari 2019

Avtackning på SKPF´s årsmöte på OSD 12 februari 2019

Text Britt Wikman Foto Britt Wikman