Cirkelavslut Jamtli 2018

| 30 maj 2018

En strålande sommardag och lite Jämtländsk historia

En strålande sommardag. Tisdag den 29 maj samlades ett trettiotal glada SKPF Pensionärer vid Jamtli. Gruppen består av medlemmar som deltagit i någon av SKPFs studiecirklar och detta var den årliga våravslutningen, som vi i år valde att förlägga på ”hemmaplan” dvs vårt museum Jamtli i Östersund. Dagen inleddes med att Britt hälsade gruppen välkommen och lämnade sen ordet till arkeolog Anders Hansson som tog oss med på en spännande berättelse om Fjällvärldens långa historia. Vi fick veta om klimatförändringar efter istiden och hur folk bott i våra Jämtländska fjäll när dom fortfarande var skogsland, innan dom blev kalfjäll. Efter hans intressanta föreläsning bjöds det på lunch i Jamtlis Café, där serverades en fin salladsbuffé och soppa med tillbehör. Mätta och belåtna blev vi sen guidade i två grupper av Madeleine Onsander och Amanda Vesterlund. De tog oss med ner i Jamtlis undre värld där vi fick en berättelse om Manligt och kvinnligt i olika epoker. Vi började hos Stenåldersfolket och deras leverne, så som man kunnat tolka det. Vidare till Vikingarna som hos oss var mer ett bondefolk än rövare på haven. Någon bronsålder har vi inte haft varför vi sen kom till järnåldersfolket och deras villkor. Vår rundvandring fortsätter till Vi byggde landet. I denna utställning få vi en inblick i jord- och skogbrukskulturen under 16- 17- och 1800-talen. I stor utsträckning rådde självhushållning, och människorna måste vara kunnig i en mängd olika arbeten för att klara sig. Kvinnan och mannen kompletterade varandra. Den ena klarade sig inte utan den andra. Man var en ekonomisk enhet där arbetsuppgifterna var strängt fördelade mellan könen. Kvinnan skötte allt som hade att göra med hem, mat, kläder, djurhållning. Mannen var nästan alltid borta från hemmet, i skogen, vid blästerugnen, på ängsslåtter, på handelsresa eller på jakt. Rundvandringen avslutades i 1800 talet på Torget. Här fick vi veta om Tvätterskan Paulina Svensson och hennes försvunne make. Maria Helin som verkade för ett infångande av Storsjöodjuret. Något hon uppenbarligen inte lyckades med då vi fortfarande har vår Birger i Storsjön. Även fröken Eva Ekberg, Östersunds första kvinnliga student bodde här. Efter detta var dagen fri för våra medlemmar att besöka Jamtli och dess olika delar. Tack alla medlemmar och Tack till Jamtlis personal för ett trevligt upplägg och bemötande. En fortsatt skön sommar tillönskas ni alla.

Text Britt Wikman