Information från KPR - Kommunla Pensionärsrådet

| 13 oktober 2019

OBS Kortet gäller 30 dagar från första åkturen

Information från KPR – Kommunla Pensionärsrådet.
Ett steg på väg mot billigare busspriser för oss Pensionärer. OBS Kortet gäller 30 dagar från första åkturen, och man får åka hur mycket man vill under dessa 30 dagar.

Text Britt Wikman