Månadsmöte 15 maj 2024

| 1 juli 2024

Onsdagen 15/5 hade  SKPF i samarbete med ABF, månadsmöte på Weras.

Ordf.Lars Berggren hälsade alla välkomna och fortsatte sedan informera om sommarfest för distriktet i Falköping 29/8 och inbjudan till konsert i Vara ” Från Broadway” 9/11.

Håkan Karlsson pratade sedan om ev kommande cirklar.

Efter fika bestående av kaffe, smörgås och kaka var det dags för Jörgen Nilsson från Vara att underhålla sång, musik på olika instrument, och en och annan rolig historia.

Medlemmarna uppskattade hans framträdande och applåderade flitigt.

Ett gympapass leddes denna gång förtjänstfullt av Marita Käll Karlsson.

Bibbi Stenberg läste sedan en egenskriven sommardräkt.

Mötet avslutades med dragning i lotteriet .

Detta var sista mötet före sommaren och ordf. önskade att det blir en fin sommar för alla medlemmar.

Nästa sammankomst i föreningen blir friskvårdsdag 7/8 vid ”Jägarlägret, och nästa månadsmöte är 18/9 på Weras.