Månadsmötet 17 augusti

| 18 augusti 2022

Medlemsmöte på Café Skomakaren

Vice ordföranden Dan-Axell Wallerman öppnade mötet och hälsade all deltagare välkomna.
Han fortsatte sedan med information om kommande aktiviteter i föreningen, bl. a informerades om att simningen på Moliden startar måndagen 5 september kl 14.00.
Medlemmarna var positiva till att en ev resa till en Julmarknad.
Anders Juviken redovisade det ekonomiska läget för 2022 i föreningen.
Att försäljningen i lottkiosken var avslutad för året, och att alla lotter sålts berättade Dan-Axel Wallerman och tackade alla som medverkat till detta resultat.
Efter smörgås och kaffe tog Bengt ”Hardy” Karlsson från Mariestad vid och underhöll
med sång och musik. Han framförde ett antal äldre låtar genom sång och gitarrspel. Han spelade också  några kända låtar instrumentalt på saxofon.
Framförandet  var proffsigt och uppskattades av medlemmarna.
När underhållningen var avslutad tog Roger Holmgren vid med information om senaste mötet med Karlsborgs pensionärsråd och vad som skall tagas upp vid nästa råd.
Han lämnade också information om att elcyklar/ batterier och bildelar är för närvarande stöldbegärliga.
Vidare upplystes om att elsparkcyklar inte får framföras på gångbana f.om 1/9 -22
Avslutning av mötet skedde traditionsenligt med dragning i lotteriet.