Läsecirkel

| 7 mars 2019

Kontakta Eva Nilsson 0586-52029. Cirkeln hålls i expeditionens lokaler.