aktiviteter avd 42

| 15 februari 2024

Vårenns aktiviteter och månadsmöterna

Söndagar Bingo  kl 13.00-16.00 i lokalen på Holmgatan 4    kontakta Eva 0732  220354

Måndagar sångcirkel   kl 10-  i lokalen på Holmgatan 4       kontakta Ann-Christine 0706 009367

Onsdagar stavgång       kl 11.00-12.00                                       kontakta Ann-Christine 0706 009367

Torsdagar Boule          kl 10.00-12.00                                        kontakta Rolf  0730 708718

 

Läsecirklar                kontakta Ella       0733 143371

 

Till Hösten kommer vi att återuppta gymnastiken på Brinova

kommer även att starta en handarbetsgrupp i lokalen på Holmgatan 4  kontakta Elisabeth 0733 164121

 

Månadsmöterna     29/2  med årsmöte +underhållning

28/3 med föreläsning + underhållning

30/4 underhållning

9/5 Gökotta

på dessa möterna ingår kaffe The och fralla,  lotter med bra vinster och en trevlig gemenskap

pris 50 kr

 

Resor

24/4  Folkhälsodagen Ronneby Brunn.

pris kör själv 100:- åker buss 175:

Avresa Tullen 08.15 Torget 08.30 Möbelaffären 08.45

                                                                       9/5 kl 10.00 Gökotta wämöparken

korvgrillning, tipsrunda underhållning

21/8SKPF.Dagen Mörrum

Pris Kör själv 150:-  åker buss 225:-

Avresa Tullen  kl 08.00 Torget kl 08.15 Möbelaffären kl 08.30

kaffe,  fralla,  middag, Bio, underhållning, Tipsrunda, utställare. em fika.

                                                 19/9 Hemlig tur Pris och tid meddelas senare

                                            Anmälan till Ingegärd Svensson tel 0768 672939

Alla resor betalas till  SKPF AVD 42 BG. 5604-5032

Betalas senast 10 dagar innan avresan.

resorna är bindande

n