julfest den 14/12 kl 18:00

| 26 oktober 2022

Nytt datum för julfesten den 14/12 kl 18:00, Bosse och Angelica underhåller, anmälan till Ingegerd.

Nytt datum för julfesten den 14/12 kl 18: 00, Bosse och Angelica underhåller, anmälan till Ingegerd.