Unik möjlighet ..............

| 4 september 2020

INTE ENSAM med PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna

Coronans år 2020

Vad hände dig? Skriv din berättelse och skicka till oss! Din berättelse ska vara max två A4-sidor lång och vara oss tillhanda senast den 1 oktober 2020. Tanken är att publicera ett urval av berättelserna i en liten skrift samt på vår hemsida. Nu är det också klart att Institutet för språk och folkminnen kommer att ta hand om berättelserna och bevara dem för framtiden! Det är därför viktigt att du anger om du vill bli publicerad – och om du vill underteckna med ditt namn eller vara anonym! Adresser finner du längst ned!

Coronans år 2020 är vår skrivuppmaning till alla som vill berätta om vad som hände under den tid som så genomgripande förändrade vår tillvaro. Vi vill att du berättar för oss hur livet blev för dig. Det behöver inte handla om hela den långa tiden, utan kanske om någon särskild dag som betyder mycket för dig eller olika händelser som knyter an till pandemin.

Hände något glädjande, som att du fick barnbarn, och den stora längtan att få hålla babyn i din famn. Ledde alla kontakter över nätet till att du på nytt fick kontakt med en gammal vän, eller träffade en person som väcker starka känslor. Kanske är det ensamhet och isolering du vill berätta om för oss andra, där varje dag är den andra lik och ingen träffar du efter vägen? Har du tvingats uppleva den stora sorgen när någon som stod dig nära dog av covid 19?

Vi vill att du skriver just din berättelse, som är unik fast du delar den här tiden med så många andra. Du ska inte skriva långt, inte mer än maximalt två A4 sidor, och du får välja om du vill sända in den via mail eller som ett vanligt brev. Föredrar du att skriva med hjälp av papper och penna, går det mycket bra.

Alla över 65 år är välkomna att vara med! Sprid budskapet vidare! Du behöver inte vara medlem i någon pensionärsorganisation!

Senast den 1 oktober vill vi ha din berättelse! Skicka via e-post till inteensam@spfseniorerna.se eller med vanlig post till: SPF Seniorerna, att: Inte ensam, Box 22574, 104 22 Stockholm.

Märk kuvertet eller skriv i ärenderaden ”Coronans år 2020”!