Årsmöte

| 22 februari 2023

Ett välbesökt årsmöte inom avdelning 259

Lagagården var välfylld när SKPF avdelningen anordnade årsmöte. Efter minnestunden genomfördes årsmötesförhandlingarna och avtackningar. Lennart Rubensson omvaldes som ordförande och efter avgående revisorn Bo Andersson invaldes Kent Nordenberg. Övriga i styrelsen omvaldes. Semlan och bakelsen som serverades smakade utmärkt och de avslutande sångerna av SKPF- kören uppskattades likaså. Därtill utlottades en hel del blommor innan alla gick hem.