Kvinnor kan mm. våren 2024

| 17 januari 2024

Kvinnor kan, akvarell, aktivitetsgrupp och studieresa presenteras.

Kvinnor kan våren 2024.
28/2 18.30 Bokhandeln
27/3 17.00 Bowla i Markaryd
24/4 13.30 Tekningsmuseet
29/5 14.30 Blommor på landet
Akvarell. Startar 6/2 kl. 09.30 i ABF-lkoalen
Aktivitetsgrupp startar 8/2 kl. 14.00 i ABF-lokalen
Studieresa till NIBE 7/2 . Avresa 08.45

Laholms Manskör med Evert Taube Café Kastanjegården 8/5
Tid: 15.00-17.00 Pris 150:-  Max. 60 st. Anmälan till Kerstin.
Sista anmälningsdag 31/3

Ytterligare information finns i nedanstående anmälningslistor.
Bokhandeln SKPF 
 Bowla i Markaryd
Teckningsmuseet 
 Blommor på landet 

SKPF Aktivitetsgrupp
SKPF Akvarell 

SKPF studiebesök Nibe