Boule med SKPF Pensionärerna

Våra aktiviteter 2021

januari 2019

Välkommen att delta i våra aktiviteter 2021. Aktiviteterna aktiviteterna är nu igång.

Måndagar
Stavgång kl. 09.30
Start från bron vid konsthallen samt en grupp från Borstahusen.
Ansvarig: Ann Holm, tel 0418-206 76

Tisdagar
Boule kl. 09.30.
Spelas på Puls Arena. Spel inomhus startar den 12 oktober.
Ansvarig: Kurt Nilsson, tel 0418-235 29

Bridge kl. 13.00
I föreningslokalen.
Ansvarig: Leif Nilsson, tel 073-179 31 21

Onsdagar
Stavgång kl. 09.30
(Se måndag)

Torsdagar
Bangolf kl. 10.00
Spelas på Puls Arena.
Ansvarig: Ulla Isaksson, tel 0418-43 08 62

Canasta kl. 13.30
I föreningslokalen.
Ansvarig: Britt Hasselgren, tel 0418-145 37