Årsmöte i avdelningen

| 2 juni 2021

26 maj genomförde avd 20 sitt årsmöte i hällande regn.

Efter noga övervägande och samtal med länsstyrelsen beslöt vi att vara inomhus i Fontänen som är stor nog att ta emot oss. Revisorerna gav styrelsen ansvarsfrihet och valen förflöt utan några slutna omröstningar.

Vi hälsade flera nya medlemmar välkomna till föreningen, och en ny ersättare till styrelsen valdes in, Mats Eriksson.

I övrigt är styrelsen lika med förra året, i vårt programblad som utskickats finns alla namn och telefonnummer.

Kim Öhman informerade om våra kommande resor, Kärlekens trädgårdar, Stadsrundturen och om Resan i tiden som vi kör till hösten.

VI informerades även om att kommunen tänker höja färdtjänstavgiften med 50%, och vi uppmanades att skriva insändare. På grund av coronan kan vi inte samlas för en demonstration

Mötet avslutades med ett fantastiskt korvkalas

Text Gunn Bredstedt