Höstmöte

| 28 oktober 2019

SKPF  avd 116 – Höstmöte   Den 22 oktober hade SKPF avd 116 höstmöte i Slottesalen. Ett 25-tal medlemmar kom. Ivar Dahlqvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen godkändes liksom årsplanen för nästa år och även budgeten. Därefter hälsades Rolf Ångström från polisen välkommen. Han informerade och visade bilder om och hur  äldre blir lurade av listiga personer att öppna dörrar och svara i telefonen om olika löften. Intressant och lärande. Därefter serverades kokt varmkorv, kaffe och god kaka. Trevlig dag! Sonja Thunborg