HÖSTMÖTE DEN 18 OKTOBER 2023 PÅ GAMMELGÅRDEN

| 23 oktober 2023

Vi hade besök av David Hellsing Säkerhetsansvarig på Ludvika Kommun och Kommunpolisen Lars Karlsson.

De berättade att nu är Ludvika Kommun ansvarig för brottsförebyggande arbete.
Kortbedrägeri minskar men försäljning ökar.
193000 anmälda bedrägeribrott 2022, över 16000 anmäls/månad i Sverige. Mer än 3000 av dessa riktas mot äldre dvs 19%. Romansbrott 62% av de drabbade är äldre.
Man kan gå in på länken www//internetkunskap.se/snabbkurser och titta.
Samordnare är Matilda Tjust 0240-86027 på Ludvika Kommun.
Frågorna var många från deltagarna. Efter avtackning med blommor fortsatte mötet att ta Budget, Arvoden, Regler för uppvaktning och Medlemsavgiften för 2024.
Mötet avslutades med Smörgåstårta och kaffe.