Höstmötet 10 november 2020

| 11 november 2020

Information från höstmötet

Vi träffades på Församlingsgården kl 14.00.

Gun-Britt Hedstén kostkonsult Ludvika Kommun pratade om hur viktig kosten är.

Beslut om verksamhetsplan och budget för 2021 antogs. Medlemsavgiften oförändrad 150 kr.

Efter mötet fikade vi med kaffe och smörgås.