Elavtal SKPF

Nytt medlemserbjudande om el-avtal

| 5 juli 2018

Avd. 108, har träffat överenskommelse med VB Elförsäljning, om rabatt på elavtal för medlemmar i SKPF Avd. 108. Avtalet gäller från 2018-07-01.

Vid nytecknande av elavtal eller avtalsförlängning, där medlemmen väljer ett fastprisavtal på 1 år eller längre, erhåller medlemmen:

* 50% rabatt på årsavgiften ( f.n. 540 kr inkl. moms)
* 50% rabatt på priset för tillvalet ”lokalproducerad el från vattenkraft”
* Säkerhets-kit
* Särskilt telefonnummer för medlemmar till VB Elförsäljnings kundservice. I första hand 0240-876 03. I andra hand 0771-98 70 00

Medlemmen måste anmäla sitt medlemsnummer hos SKPF vid tecknande av avtal. Rabatten gäller en anläggning/medlem och kan inte kombineras med andra rabatter eller erbjudanden hos VB Elförsäljning.

Glad sommar alla medlemmar!
Styrelsen för SKPF, Avd.108