Medlemsmöte 20 november 2018

| 27 november 2018

Hur sköter vi våra fötter?

Nästa medlems möte 20/11 i Equmenia kyrkan handlade om hur vi sköter våra fötter.
Ordförande Vivi-Ann kunde hälsade ett drygt 40-tal besökare välkommna samt ett särskilt välkommen till våra inbjudna gäster från synskades förening samt till
fotvårdare My Baudou..
Efter genomgång av ritualer på dagordning stod val av kontaktpersoner i Storuman och Sorsele.
För Storuman valdes Krister Persson och Monika Sannsell .För Sorsele valdes Robert Degerfalk.
Tidigare finns valda kontakt personer i ,Sorsele och Storuman/Tärnaby .Tanken är att dessa kontaktpersoner ska kunna representera SKPF avd 123 vid olika tillfällen.ex vis i de Kommunala råden för pensionärer och funktionsnedsatta..
Efter denna punkt på dagordningen var det My som visade bilder av olika problem som uppstår om vi inte ser om våra fötter på rätt sätt.Hon gick igenom hur vi själva kan ta hand om våra fötter och vilka produkter som kan komma ifråga att användas,Väl medveten om svårigheterna som kan uppstå i samband ålder, sjukdom mm.visade hon olika hjälpmedel som kan komma ifråga.Besökarna hade många frågor och synpunkter på olika svårigheter som man stöter på som äldre.Man efterlyste mer engagemang från KOMMUNEN för dessa frågor.Det man vet är att onda fötter komplicerar livet allmänt,, men särskilt för äldre där kostnaden för fotvård inte kan förbises.Beslöts att skicka dessa synpunkter med våra representanter i de kommunala råden för pensionärer och funktionsnedsatta,.I samband med kaffedrickade visade My de produkter hon hade med sig.
Vivi-Ann informerade ang. Seniorcafets avslutning,Margareta Pettersson från .
synskadades förening tackade för trevlig samvaro och uttalade en förhoppning om fortsatt kontakt och samarbete.
Slutligen tackade Vivi-Ann My För en jättebra information hon belönades med en varm applåd,Mötet avslutades