Medlemsmöte 2018-02-12

| 19 februari 2019

Information om vad händer på Lycksele Lasarett

Vid Medlemsmöte med SKPF- avd 123 Lycksele som hölls i Equmenia kyrkan medverkade Izabell Zemrèn sjukhussamordnare vid Lycksele Lasarett. Ordförande Vivi-Ann hälsade välkommen till åhörarna samt ett särskilt välkommen till Izabell.
Vivi-Ann redogjorde för dagens mötesinnehåll, lämnade därefter ordet till Izabell.
Inledningsvis tackade Izabell för inbjudan att få komma och informera om vad som händer på Lycksele Lasarett.Hon inledde med att konstatera att Lycksele Lasarett ofta kanske benämns som ett litet Lasarett men att hon vill gärna benämna det som ett Lagom stort Lasarett (lagom är bäst)
Hon fortsatte att tala om allt som just nu hänt och händer utanför och inom lasarettet. Vi har en tid kunnat se byggkranar och byggställningar och byggnadsarbetare högst upp och det har att göra med att taken har blivit omgjorda från platta tak till sadeltak.Nu då byggkranen inte längre är på plats har det väcks funderingar på om arbetet och utvecklingen av Lasarettet har stannat men så är INTE fallet det fortsätter som planerat.
Det det man jobbar med är framtagande av sjukhusplan en sjukhusplan ska finnas på alla sjukhus i länet. Sjukhusplanen har sitt fokus på verksamhet, samordning och resursutnyttjande. Ex på pågående arbete, Administrationen samlas och flyttas på översta våningen i höghuset är i det närmaste klart. Vård avdelningarna i höghuset är planerade att flyttas till tidigare geriatriken..
Hörcentralen flyttas till samma byggnad som ögonkliniken. Arbetet fortgår alltså inom huset och besökare möts av både det ena och det andra inne på sjukhuset men ska veta att man kan få hjälp i receptionen om det känns besvärligt på något sätt. På denna information följde ett antal frågor som Izabell svarade på, tackade för att det intresse som visats för det pågående arbetet på sjukhuset. Mötesdeltagarna tackade henne med en varm applåd
Därefter blev det fika med smörgås och kaka som ställts i ordning av Vivi-Ann o Iris (som vanligt) Mötesdeltagarna fick till fälle att vid fikat dryfta flera frågor med Izabell.
Slutligen informerades om distriktets sommarresa mer information kommer till årsmötet.
Ordförande tackade alla som kommit till medlemsmötet med förhoppning om återseende på årsmötet i mars.