Medlemsmöte 2019-01-22

| 25 januari 2019

Data information

SKPF avd 123 Lycksele hade för en tid sedan inbjudit till Medlemsmöte i Equmenia kyrkan.
Dagens tema var digitalutveckling.
Ordförande Vivi-Ann Lindgren kunde välkomna ett 25-tal besökare som trotsat kylan. Ett särskilt
välkommen till Anna Sollén som arbetar på eRUM Lycksele Bibliotek eRUM är ett digitalt servicecenter som startats som ett projekt som nu är avslutats men då man funnit att det är stor efterfrågan har kommunen förlängt så Anna jobbar vidareunder ett år. Har man funderingar/problem med mobiltelefoner eller datorer får man personlig och
kostnadsfri hjälp. Anna gav några ex byte av lösenord, SVTplay, använda 1177, hur man söker på
nätet. Skaffa och logga in med mobilt Bank ID, Skypa med anhörig mm. Man kan också anmäla sig till en
kurs i digitalkompetens.
Anna avslutade med att uttrycka förståelse för om ämnet kändes obekant och svårt men ambitionen är
att hjälpa och underlätta och ge trygghet i hanteringen av mobil och dator.
Anna tackades med en varm applåd.
Sedan var det tid för kaffe, smörgås o kaka. Det gavs tillfälle för frågor vid borden då det fanns
mycket att ventilera.
Efter kaffet informerade ordförande om kommande möte samt från en träff med
pensionärsföreningarna PRO SPF SKPF
Träffen handlade om ett möjligt samarbete i frågor rörande den tilltagande ensamheten bland
äldre. Man beslutade att i första hand kalla ansvariga politiker för ett samtal omkring ämnet.
Ordförande avslutade därefter mötet med ett tack till de modiga besökarna som gett sig ut i kylan.