Årsmöte den 12 februari

| 20 februari 2019

Föreningen har haft årsmöte. Nyval av Berit Andersson som ersättare i övrigt omvaldes styrelsen.

Blåklintskören stod för underhållningen och en musiktävling där Kerstin Ivarsson segrade