Månadsmöte

| 16 oktober 2019

Månadsmöte i Andreaskyrkan den 8 oktober

Ordföranden hälsade alla välkomna till dagen höstmöte.

Blåklintskören sjöng höstvisor under ledning av Anette Strand.

Ordföranden föredrog ett halvårsmöte där budget för 2020 redovisades.

Efter kaffe med hembakat bröd, underhöll en bondkomiker från Norrköping, Kaj Lärka.

Det var växlande underhållning med dragspel, sång och roliga historier.

Ordföranden avslutade mötet och påminde om nästa möte tisdagen den 12 november.