Dalarnas riksdagspolitiker - rösta igenom garantitillägget för dagens pensionärer!

| 5 maj 2022

Garantitillägg till pensionärer i Dalarna

Dalarnas riksdagspolitiker – rösta igenom garantitillägget för dagens pensionärer! 

Förslaget om ett garantitillägg för pensionärer ligger just nu på riksdagens bord. Enligt en ny SIFO-undersökning säger nästan 8 av 10 svenskar säger ja till garantitillägget. Det ger pensionärer med orimligt låga pensioner ett välbehövligt tillskott på i genomsnitt 750 kronor i månaden. SKPF Pensionärerna uppmanar därför Dalarnas  riksdagspolitiker att lyssna på sina väljare och rösta ja till garantitillägget för dagens pensionärer. 

En grupp pensionärer har idag orimligt låga pensioner. De får vända på varje krona. I tider då priser för livsmedel, el och drivmedel höjs drabbas de särskilt hårt. Om förslaget om garantitillägget röstas igenom så innebär det att 1 miljon pensionärer med lägst pension skulle få ett välbehövligt tillskott i plånboken på upp till 1 000 kronor mer i månaden skattefritt. I Dalarnas  beräknas det handla om 37 505 pensionärer som i så fall skulle få del av tillägget och då i genomsnitt 772 kronor mer i månaden. Ett tillskott som skulle göra en avgörande skillnad för deras möjligheter att ha råd med det allra nödvändigaste.

En stor andel av en miljon pensionärer som berörs av garantitillägget är kvinnor, cirka 80 procent. Många är ensamstående äldre kvinnor 80+ som tagit stort ansvar för hemarbete och barn i brist på barnomsorg. De allra flesta har dock ett långt arbetsliv bakom sig, inte minst inom vård- och omsorg, och har varit hänvisade till deltidsjobb och tuffa arbetsförhållanden. Trots ett långt arbetsliv har dessa kvinnor inte fått ihop en livsinkomst som räcker till en tillräcklig pension. De får istället sin pension förstärkt med delar av grundskyddet – det yttersta skyddsnätet – för att kunna överleva. Det här visar att det finns behov av förändringar i pensionssystemet. Att inte låg- och medelinkomsttagare har möjlighet att arbeta ihop en livsinkomst till en tillräcklig pension måste vara en prioriterad fråga framöver. Arbetsgivarna måste också ta sitt ansvar och förbättra arbetsmiljön så att fler orkar arbeta och arbeta längre.

Förslaget om garantitillägget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartiet Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tillägget kommer betalas ut redan i augusti månad. Flera av oppositionspartierna har inte gett besked om hur de ställer sig till garantitillägget, men en majoritet av väljarna inom samtliga partier stödjer förslaget. Exempelvis är 7 av 10 av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare positivt inställda till tillägget, enligt en ny sifo-undersökning som beställts av SKPF Pensionärerna, Tantpatrullen, Sveriges Kvinnolobby och PRO. Den visar att totalt 78 procent av svenskarna i åldrarna 18–79 år är positivt inställda till garantitillägget.

Förslaget är långt ifrån perfekt. Det ligger utanför pensionssystemet och kringgår grundprincipen i systemet, livsinkomstprincipen. Det är också ytterligare en lapp i det lapptäcke av reformer som genomförts i pensionssystemet de senaste åren. SKPF Pensionärerna anser därför att nästa steg måste vara en översyn av hela pensionssystemet, så att även låg- och medelinkomsttagare ska kunna tjäna ihop till en tillräcklig pension som de kan leva på och slippa bli bidragsberoende som äldre. SKPF Pensionärerna anser att en höjning av pensionsavgiften bör vara en av dessa lösningar.

 

Dagens pensionärer har varken tid eller råd att vänta på utfallet av en större pensionsreform. I det nödläge vi nu befinner oss och då inget annat förslag finns på bordet som snabbt kan ge så många ett så välbehövligt tillskott i kassan så måste garantitillägget röstas igenom. I synnerhet nu när priset på mat och el höjs kraftigt. Det är inte värdigt att Sverige ska vara det land i hela Norden där högst andel kvinnor över 65 år har så låg inkomst att hon riskerar fattigdom. Så snälla! säg ja till garantitillägget. Tillskottet skulle innebära en stor lättnad för alla kvinnor som nu behöver vända på varenda krona.

 

Liza di Paolo-Sandberg, ordförande SKPF Pensionärerna

Ann Chrona ordförande distrikt Dalarna, SKPF Pensionärerna