Välkommen på en digital föreläsning – Bättre tänka efter före

| 12 augusti 2021

Arbetsgruppen för MSB-projektet hälsar dig välkommen till en digital föreläsning med Ola Olander, SKPF Pensionärerna. Ola har tidigare arbetat inom Räddningstjänsten.


Välkommen på en digital föreläsning – Bättre tänka efter före

Arbetsgruppen för MSB-projektet hälsar dig välkommen till en digital föreläsning med Ola Olander, SKPF Pensionärerna. Ola har tidigare arbetat inom Räddningstjänsten.

Ola berättar hur du förbereder dig för kriser och katastrofer med tonvikt på hemmet. Hur du förbereder dig och familjen med kommunikation, värme, vatten och mat samt hur du skyddar dig mot brand. Allemansrätten och eldning i skog och mark är också ett område som tas upp.

När?

Måndag 30/8 och tisdag 31/8, klockan 10–12.

Var?

Via Zoom. Föreläsningarna kommer att spelas in.

Anmäl dig här!

Anmäl dig till ett av de två tillfällena via detta formulär: https://forms.office.com/r/HQapmtygid
Du får en möteslänk till Zoom via mejl närmare föreläsningen.

Inspirationsmaterial

Om krisen eller kriget kommer
Broschyren Om krisen eller kriget kommer skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med kampanjen Krisberedskapsveckan, den 28 maj – 3 juni 2018.

Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i innehållet ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Broschyren kan laddas ner eller beställas i tryckt form från MSB:s webbplats: Om krisen eller kriget kommer

Starta studiecirklar med ABF!

Studieförbundet ABF har förslag på flera olika material som berör ämnet krisberedskap och hemberedskap. Några kan du se här nedan. Kontakta gärna din ABF-avdelning om ni vill starta en cirkel i föreningen eller avdelningen.

Om projektet Bättre tänka efter före

Projektet Bättre tänka efter före handlar om att öka vår förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Genom åren har våra avdelningar, föreningar och distrikt deltagit i projektet. Vi har haft föreläsningar, konferenser och studiecirklar. Genom projektet har vi skapat ett stort engagemang och bidragit till ökade kunskaper i projektets viktiga frågor, över hela landet.

Projektet är ett mångårigt samarbete mellan PRO och SKPF Pensionärerna. Detta har varit möjligt genom stöd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Under 2021 har projektet beviljats medel för att fortsätta informera medlemmar och andra äldre, om vikten av det förebyggande arbetet. Projektet har en arbetsgrupp med företrädare från SKPF och PRO.

Här kan du ladda ned en PDF med information.