Årsmöte 14 mars 2022

| 16 mars 2022

Årsmötet var välbesökt och trivsamt

I år kunde vi ha vårt årsmöte i mars månad.

Vi var på St Pergården i Leksand, där vi fick kaffe o smörgås.

Caféorkestern spelade och sjöng låtar från 50 o 60 talet o framåt. Uppskattat inslag.

53 medlemmar hade mött upp och valde Anne-Marie Andersson att fortsätta vara vår ordf.

Rapport från KPR gavs av Louise Johansson och från Rättvik Sonja Backlund

Ordf. för mötet var Anna – Riekje Niburg Mora. Sekr. Leif Gustav Karlsson.