Årsmöte 2019

| 7 mars 2019

Årsmöte Knotgården 6 mars

Vi hade vårt årsmöte som sig brukar  på Knotgården.  Vi var 44 medlemmar som samlats för hålla årsmötesförhandlingar, underhållas, äta semlor och underhållas. Mötet inleddes, nya medlemmar hälsades välkomna. en parentation hölls och ordförande läste en dikt av Nils Ferlin.

Till mötesordförande valdes Liv Lunde -Andersson som sekreterare för mötet Anne-Marie Andersson. Kassör Solveig Hansson redogjorde för budgeten , verksamhetsberättelsen gicks igenom . Vår revisor Lars-Bertil Uhrlander läste upp revisionsberättelsen och styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för kommande år.

Så var det dags för val. Till kassör omvaldes Solveig Hansson på 2 år. Styrelseledamöter Anne-Marie Andersson. Anki Dåderman,  Siv Jonsén omvaldes på 2 år och Beth Holzmann nyval  2 år. Till ers i styrelsen valdes Lars-Erik Jansson och och nyval av Rose-Marie Svanborg.

När alla val var avklarade var det information från styrelsen och vårens program gicks igenom. Vi har ju två trevliga resor att se fram emot bl.a.  Nästa punkt var information från KPR i de båda kommunerna . I Rättvik kommer det att bli en ny organisation för detta och en till ledamot valdes in Sonja Backlund då vi fått två platser.

 

Så hade vi kommit till det lite lättsammare inslaget. Kaffe och semlor stod nu uppdukat . Samt underhållningen för dagen,  Rådånk från Rättvik väntade på att få släppa loss. Det blev många härliga låtar, och även lite allsång . Som avslutning på dagen var det dragning av dagens lotteri. En fin eftermiddag och årsmötet 2019 var avklarat.