Avd.36 Medlemsmöte på Hemgården 8 september 2021

| 16 september 2021

SKPF-pensionärerna medlemsmöte på Hemgården 2021-09-08

Ordföranden Barbro Mattson öppnade mötet och sa :Äntligen! Roligt att ses igen .Hon hälsade alla välkomna och speciellt nya medlemmar.

Dagens gäst var Andreas Bohlin ,ordförande i Vård och omsorgsnämnden.

Han berättade lite om sin bakgrund och sitt intresse för politik. Han har en facklig bakgrund från kommunal. Till yrket är han lärare på Rosslaskolan för årskurs 9.

Demensvården har stora utmaningar i alla kommuner i Sverige. Fler med demens och fler med multisjukdom behöver vård samtidigt som färre söker till omsorgsyrken/vården .Andreas Bohlin ser en lösning genom att överanställa så att övrig kan få kompetensutbildning ,som staten bekostar. Mer pengar behövs till vård och omsorgsnämnden.

Andreas fick många frågor från de närvarande medlemmarna och han svarade och lyssnade på alla.

Han svarar gärna på fler frågor via telefon eller mail(dock inga personalärenden).

Barbro Mattson tackade för Andreas berättelse och för hans svar på medlemmarnas frågor genom att ge en blomma i kuvert.

Konsumentråd förmedlades av Miriam.

Kennet Åberg informerade om reflexlotteriet som startar i oktober(alla som bär en reflex  vid medlemsmöten får en lott ,och deltager i ett lotteri med dragning nästa vår(2022).

Information om kommande aktiviteter: Senior festival i Gamla Linköping 14-15/9.

Seniorbio startar 23/9. Resa Smålandsjul på Huseby 18/11 och julbordskryssning med Viking Line 29/30-11.

Därefter intogs kaffe och smörgås samt lotteridragning på entre biljett och på lotteriet.

Nästa möte ska handla om brott mot äldre.