Medlemsmöte 3/4 2019

| 14 april 2019

SKPF avd 36 medlemsmöte på Hemgården 3/4 2019.

SKPF avd. 36 hade medlemsmöte den 3/4 2019 på Hemgården. Dagens gäst var Reidar Svedal från samhällsplaneringsnämnden. Han fick svara på en hel del synpunkter om framkomlighet/säkerhet på gångbanor sommar och vintertid. Han berättade att alla klagomål och fel inom kommunen ska anmälas till kontaktcenter som ligger i kommunhuset Rosen. De som jobbar där lotsar till rätt person. Grönområden, Strömsholmen, spårvagn till Vrinnevi och båttrafik till Esterön diskuterades också. En del av detta har inte kommunen beslutanderätt i utan det är andra som har det. Innan han avslutade sin medverkan kollade han med oss: Vart ska ni anmäla fel och framföra klagomål? Ett rungande svar kom: KONTAKTCENTER.

Kaffe och smörgås serverades. Bo Åkervall underhöll medlemmarna med kända sånger som lockade en del att sjunga med i.

Barbro Mattson fick medlemmarnas synpunkt på GPS-sändare som bistånd till personer som behöver hjälp med att hitta p.g.a. handikapp/sjukdom.

Fagerås Påskliljor kommer att besökas den 3/5. Resan kostar 600 kr. Anmälan till Blåklintsbuss.

Till Förbundets Jubileumsresa går bussen från resecenter kl. 13.45 den 9/4.

Distriktet kommer att ha en medlemsresa den 25-26/8. Information i nästa mötes-annons och på medlemsmöte.

Påminnelse om kommande träffar: 7/5 pub-kväll Bishop Arms, 25/6 em.-fika Färgargården, 24/7 em. Abborreberg med egen förtäring. Nästa medlemsmöte är den 15/5.

Innan mötet avslutades var det lotteridragning.