Quigong Gruppen våren 2021

| 1 juni 2021

Säsongsavslutning Quigong våren 2021 Färgaregården.

Den 31 maj samlades Quigong gruppen för säsongsavslutning vid Färgaregården.

Vi var 11 st. som körde ett kortare Quigongpass och sedan avslutade vi med fika i Fägaregårdens vackra trädgård.

För att kunna bedriva Quigong på ett smittsäkert sätt har vi träffats utomhus i Folkparken vid Lejongropen.

Vi startade i april och höll på hela maj ,med avbrott för 2 veckors lokal lockdown.

Deltagarantalet var ca. 10-12st varje gång.

Hoppas att vi kan fortsätta till hösten normalt innomhus.

Gunborg Karlsson