SKPF-Pensionärerna avd.36 Norrköping Medlemsmöte Hemgården.10/11 2021

| 12 november 2021

Medlemsmöte i Hemgården den 10 november Dagens tema var hur man reser med Östgöta Trafiken.

Vi gästades av två kommunikatörer från Östgöta Trafiken.

Dom förklarade på ett mycket bra sätt hur man använder den nya reseappen och även det nya resekortet.

Många medlemmar ställde frågor och de besvarade och förklarade på ett mycket bra sätt.

Vi fick även information om kommande nyheter, bland annat, att man ska kunna använda sitt bankkort och blippa det och även få

seniorrabatt .Detta går ej idag men ska snart bli möjligt ,då behöver man kanske ej något resekort.

Även en seniorrabatt ska bli möjlig om man reser under lågtrafik tid.

Deras föreläsning blev mycket uppskattad.

I övrigt informerade Ingrid om Viking Line rabatt, där sällskap om minst 8 personer kan få rabatt.

Vi var ca 65-70 personer på detta möte.

Mötet avslutades med lotterier och kaffe med smörgås.