Sommarträff i Abborreberg 27 juli

| 28 juli 2022

SKPF Avd 36 hade samlats till en sommarträff i det vackra Abborreberg.

Vi var ett tjugotal medlemmar som samlats i det vackra Abborreberg för en trevlig stund tillsammans.

Ingrid informerade om föreningens kommande resor.

Mats frågade de närvarande medlemmarna vad de hade för önskemål om kommande resor, endags och flerdagsresor,

julmarknadsresor mm. Önskemål framkom om dagsresa till Stockholm vid advent, där man på egen hand kan göra Stockholm.

Gunborg informerade om Kulturnatten den 24 september, på IOGT gården .Då kommer bla. vår sångkör Stämbandet och

grå husets Cittraspelare att framträda.