Årsmöte

| 14 mars 2019

Årsmöte i Norsjö

Årsmötet hölls i Norsjö den 12 mars. 36 medlemmar deltog på mötet som hölls i Pingstkyrkans lokaler.

Ordförande Anita Östlundh inledde med att hälsa alla välkomna, därefter hölls en tyst minut för de medlemmar som under året avlidit. Ove Stenlund valdes till ordförande för mötet som innehöll verksamheten som varit under 2018 och ekonomisk rapport. Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Sedvanliga val.

Avtackning av Sonja Risén och Maddy Lindgren för deras insatser genom många år i avd.107  Medlemmarna bjöds på god morotssoppa och kaffe. Lotter såldes.

Innan årsmötet informerade Per-Ulf Sandström om Framtidsfullmakt. Bra information finns på konsumenterna.se och bankföreningen.se