Säkra vägar och tydligare regelverk kan förhindra olyckor

Samhällsinformation | 8 oktober 2021

En ny rapport från NTF och SKPF visar att utbildning, säkra vägar och tydligare regelverk är tre viktiga åtgärder i det fortsatta arbetet för att minska olyckorna med elrullstol och elskoter i trafiken.

En elrullstol/elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger individen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Men mellan 2007 till 2016 tredubblades antalet olyckor i Sverige där en elrullstol eller elskoter var inblandad. I projektet ”Elrullstol i trafiken” som genomfördes mellan 2019 till 2021 har man tittat på antalet skadade och omkomna i elrullstolsrelaterade trafikolyckor och funderat på hur man kan minska olyckorna trots att antalet elrullstolar och elskotrar ökar. Ett sätt att minska olyckorna är genom att nå ut med konsumentinformation och utbildning.

För att uppnå målet har man genomfört enkätundersökningar och telefonintervjuer för att få ny kunskap och tagit fram konsumentinformation, filmer, bildstöd och annan utbildning som vänder sig direkt till trafikanten för att skapa säkrare trafiksituationer.

I projektarbetet har man också fört dialog med ansvariga i kommunerna om hur trafikmiljön kan bli säkrare för målgruppen. Och med återförsäljare om hur de kan informera mer.

Ökad genomslagskraft genom samarbete
Arbetet i projektet visar hur man genom samarbete mellan olika organisationer med skilda perspektiv kan belysa en fråga och nå ut brett. Projektet har pågått under två år och har därmed bidragit till kontinuitet som möjliggjort fördjupade samarbeten och ökat möjligheten för projektet att få genomslag.

Projektet har visat att utbildning, tydligare regelverk och säkra vägar är tre viktiga åtgärder i det fortsatta arbetet för att minska olyckorna.

Projektet har genomförts med stöd av Allmänna arvsfonden i samarbete med SKPF Pensionärerna, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Personskadeförbundet RTP samt Sveriges Arbetsterapeuter.
SKPFs projektledare har varit Mari-Anne Andersson, ordförande i distrikt Östergötland.

Läs rapporten här