SKPF Pensionärerna berättade om nytt handlingsprogram för regeringen

Äldrepolitik| Pensionärsråd   oktober 2021 | Regeringens Pensionärskommitté hade digitalt möte onsdag 13 oktober. Socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade bland annat om budgetsatsningarna för äldre 2022. Från SKPF Pensionärerna deltog förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg och vice förbundsordförande Lars Bromander. Läs mer här

SKPF gör inspel till FN-rapport

Äldrepolitik   oktober 2021 | FN granskar just nu hur Sverige lever upp till FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. SKPF Pensionärerna arbetar tillsammans med organisationer inom det civila samhället fram en egen rapport om hur rättigheterna efterlevs. Läs mer här

68 motioner på tre dagar

Äldrepolitik| SKPF internt   september 2021 | Ingen kongress utan motioner. Under SKPF Pensionärernas 23:e kongress behandlades 68 motioner i vitt skilda ämnen. I samtliga fall utom ett röstade kongressen i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. Läs mer här