Ökad brist på platser i särskilt boende

Äldrepolitik | 17 maj 2023 | Bristen på särskilda boenden för äldre tilltar igen – mer än var tredje kommun har nu för få platser. Det framgår av Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät för 2023. SKPF Pensionärerna kräver att alla kommuner säkerställer att äldre kan få den omsorg de behöver. Läs mer här

SKPF träffade äldreministern i samtal om meningsfull äldreomsorg

Äldrepolitik | 28 april 2023 | Att säkra tillgången till kompetent personal i äldreomsorgen står högt på äldreminister Anna Tenjes agenda. Men hon ser inte en ny äldreomsorgslag som rätt väg att gå. Det framkom vid ett seminarium om dokumentären ”Leva tills jag dör”. Läs mer här

Inget ekonomiskt stöd till pensionärer vårbudgeten

Äldrepolitik | 17 april 2023 | I dag presenterade regeringen sin vårbudget. Trots det ansträngda läget för många äldre med låg pension saknas ytterligare stödåtgärder riktade till dem. Regeringen har inte heller avsatt några pengar för att kompensera för skattesmällen mot 57:orna. Läs mer här