SKPF överlämnar förslag om skärpta lagkrav till äldreministern

Äldrepolitik | 14 februari 2024 | Återkommande brister och oacceptabla skillnader visar att kraven på äldreomsorgen behöver skärpas. SKPFs förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg har därför överlämnat en skrivelse med förslag till äldreminister Anna Tenje (M). Läs mer här

Debattartikel i Altinget: Ge 57:orna ränta på återbetalningen

Äldrepolitik | 18 januari 2024 | Idag 18/1 skriver vi en debattartikel i Altinget om den fortsatta hanteringen av årskull 1957, som kommit rejält i kläm när pensionsåldern höjdes. Det är bra att årskull 1957 ska få tillbaka den felaktiga skatt de har betalat till följd av misstag i lagstiftningsarbetet. Men en stor brist i regeringens förslag om återbetalning är att inga informationsinsatser ska göras, skriver Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna tillsammans med Eva Eriksson, SPF Seniorerna. Läs mer här

Öppet brev till riksdagspartiernas partiledare

Äldrepolitik | 16 januari 2024 | Onsdag 17 januari äger årets första partiledardebatt rum. Inför den har vår förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg skrivit ett öppet brev till samtliga riksdagspartiers partiledare. I brevet uppmanar hon partiledarna om att frågor om välfärd samt vård och omsorg för oss pensionärer inte glöms bort utan får utrymme i deras tal. Läs mer här