SKPF i Köpenhamn med Nordiska Samarbetskommittén

Äldrepolitik   maj 2022 | 5-6 maj deltar SKPFs förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg (till höger) och förbundssekreterare Karin Liljestrand (till vänster) i Nordiska samarbetskommitténs årsmöte, som i år äger rum i Köpenhamn. Läs mer här

Ardalan Shekarabi: Höjda priser drabbar äldre

Äldrepolitik| Pension   april 2022 | Många äldre med låga pensioner drabbas särskilt hårt nu när priser för livsmedel, elpriser och drivmedel höjs.
- Vi oroar oss för att många äldre kommer att drabbas hårt av ensamhet och isolering, sa
SKPF Pensionärernas förbundsordförande, Liza di Paolo-Sandberg, på ett möte med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Läs mer här

SKPF är inte odelat positiv till det nya garantitillägget

Äldrepolitik| Pension   mars 2022 | SKPF, SPF Seniorerna och RPG har tillsammans skickat in ett yttrande över förslaget om ett garantitillägg, ett förslag som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet enats om. Pengarna är välkomna men förslaget är långt ifrån oproblematiskt. Läs mer här