Finns det risker med privata sjukförsäkringar?

Äldrepolitik   januari 2022 | Att skriva remissvar till regeringen är en viktig del i vårt påverkansarbete. Som frågan om privata sjukförsäkringar. Vad händer när några kan gå före i kön och få en gräddfil inom vården? Läs mer här

Pengarna finns för att höja pensionerna!

Äldrepolitik| Pension   november 2021 | "Vi vill att riksdagspartierna samlas i en bred skattereform där socialförsäkringsavgifterna betalar pensioner, medan övriga statliga utgifter betalas med skatter". I en debattartikel i tidningen Arbetet ger SKPF Pensionärerna tillsammans med Forena, PRO och SPF Seniorerna, exempel på hur pensionerna kan höjas. Läs mer här

SKPF Pensionärerna berättade om nytt handlingsprogram för regeringen

Äldrepolitik| Pensionärsråd   oktober 2021 | Regeringens Pensionärskommitté hade digitalt möte onsdag 13 oktober. Socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade bland annat om budgetsatsningarna för äldre 2022. Från SKPF Pensionärerna deltog förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg och vice förbundsordförande Lars Bromander. Läs mer här