SKPF Pensionärerna berättade om nytt handlingsprogram för regeringen

Äldrepolitik| Pensionärsråd | 13 oktober 2021 | Regeringens Pensionärskommitté hade digitalt möte onsdag 13 oktober. Socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade bland annat om budgetsatsningarna för äldre 2022. Från SKPF Pensionärerna deltog förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg och vice förbundsordförande Lars Bromander. Läs mer här

”Nu måste de äldres rätt till vård- och omsorg prioriteras!”

Äldrepolitik| Pensionärsråd| Samhällsinformation| SKPF internt | 25 november 2020 | Medan Sveriges dödssiffror i covid-19 återigen har börjat stiga, och fortsatt ligger rejält högre än i våra grannländer, kommer förödande kritik mot regionernas hantering av äldreboendena under pandemin. Denna gång kommer kritiken från IVO, som konstaterar att ”lägstanivån” i förmågan att ta medicinskt ansvar varit för låg i landets samtliga regioner. Läs mer här

Tänker S hålla vallöftet och rädda KPR?

Äldrepolitik| Pensionärsråd | 27 maj 2019 | Tänker regeringen gör något åt vallöftet från 2018 och sätta stopp för den befarade urholkningen av äldres möjligheter att påverka den lokala politiken via pensionärsråd? Läs mer här