Två dagar med ledamöter i KPR/RPR

Pensionärsråd | 28 februari 2023 | Under två dagar har vi genomfört en utbildning för ledamöter i KPR/RPR. Det är ett av våra viktigaste uppdrag, där ledamöterna har fått ett förtroende att företräda medlemmar i den lokala utvecklingen av politiken i kommuner och regioner. Läs mer här

SKPF Pensionärerna berättade om nytt handlingsprogram för regeringen

Äldrepolitik| Pensionärsråd | 13 oktober 2021 | Regeringens Pensionärskommitté hade digitalt möte onsdag 13 oktober. Socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi berättade bland annat om budgetsatsningarna för äldre 2022. Från SKPF Pensionärerna deltog förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg och vice förbundsordförande Lars Bromander. Läs mer här

”Nu måste de äldres rätt till vård- och omsorg prioriteras!”

Äldrepolitik| Pensionärsråd| Samhällsinformation| SKPF internt | 25 november 2020 | Medan Sveriges dödssiffror i covid-19 återigen har börjat stiga, och fortsatt ligger rejält högre än i våra grannländer, kommer förödande kritik mot regionernas hantering av äldreboendena under pandemin. Denna gång kommer kritiken från IVO, som konstaterar att ”lägstanivån” i förmågan att ta medicinskt ansvar varit för låg i landets samtliga regioner. Läs mer här