”Nu måste de äldres rätt till vård- och omsorg prioriteras!”

Äldrepolitik| Pensionärsråd| Samhällsinformation| SKPF internt   november 2020 | Medan Sveriges dödssiffror i covid-19 återigen har börjat stiga, och fortsatt ligger rejält högre än i våra grannländer, kommer förödande kritik mot regionernas hantering av äldreboendena under pandemin. Denna gång kommer kritiken från IVO, som konstaterar att ”lägstanivån” i förmågan att ta medicinskt ansvar varit för låg i landets samtliga regioner. Läs mer här

Tänker S hålla vallöftet och rädda KPR?

Äldrepolitik| Pensionärsråd   maj 2019 | Tänker regeringen gör något åt vallöftet från 2018 och sätta stopp för den befarade urholkningen av äldres möjligheter att påverka den lokala politiken via pensionärsråd? Läs mer här

SKPF påverkar i lokalpolitiken

Pensionärsråd   april 2018 | Efter sammanslagningen med SPRF har SKPF Pensionärerna 146 avdelningar och drygt 170 000 medlemmar. Dessa är väl representerade i kommunernas pensionärsråd, KPR. Läs mer här