”Nu måste de äldres rätt till vård- och omsorg prioriteras!”

Äldrepolitik| Pensionärsråd| Samhällsinformation| SKPF internt   november 2020 | Medan Sveriges dödssiffror i covid-19 återigen har börjat stiga, och fortsatt ligger rejält högre än i våra grannländer, kommer förödande kritik mot regionernas hantering av äldreboendena under pandemin. Denna gång kommer kritiken från IVO, som konstaterar att ”lägstanivån” i förmågan att ta medicinskt ansvar varit för låg i landets samtliga regioner. Läs mer här

”Försök inte lura mig” – nu på SVT

Samhällsinformation   oktober 2020 | I samtalserien Försök inte lurar mig samtalar tidigare SVT-profilen Marianne Rundström med brottsoffer som delar med sig av sina erfarenheter av bedrägerier. Medverkar gör också polisen och en psykoterapeut med sina erfarenheter och perspektiv på vad som händer när vi drabbas av dessa brott. Läs mer här

Alla kan falla – SKPF uppmärksammar fallpreventionsveckan

Samhällsinformation| SKPF internt   september 2020 | Varje år faller cirka 67 000 personer så illa att de behöver läggas in på sjukhus för vård i Sverige. Drygt 1 000 personer dör. En majoritet av de som faller är 65 år eller äldre, men med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras. Läs mer här