Kommentar till public service-utredningen:

Samhällsinformation | 14 maj 2024 | ”SVT, SR och UR har en stor publik i oss äldre. De har ett jätteviktigt uppdrag att sända radio och tv som är tillgänglig för oss och speglar hela befolkningen – även den äldre delen”, säger SKPF Pensionärernas Liza di Paolo-Sandberg, med anledning av utredningen av framtidens public service som presenterades igår. Förbundet välkomnar att utredningen landat i ett fortsatt brett uppdrag för public service, men ser också flera orosmoln bland förslagen. Läs mer här

SKPF bjuder in till debatt inför EU-valet 

Samhällsinformation | 13 maj 2024 | Hur påverkar valet till EU-parlamentet den 9 juni Sveriges äldre? Nästa vecka möts alla riksdagspartier i en debatt där åhörarna får svar på den frågan. Arrangörer är SKPF Pensionärerna tillsammans med PRO, SPF och News55.se.   Läs mer här

Stöd för ny EU-lagstiftning mot bankbedrägerier efterlyses

Samhällsinformation | 23 april 2024 | Bankbedrägerierna i Sverige fortsätter att öka och påverkar inte minst oss pensionärer. Trots detta verkar initiativ från regeringens sida vara icke-existerande. I ett försök att adressera denna bristande åtgärd har SKPF Pensionärerna och andra ledande organisationer gått ut med en stark uppmaning i Svenska Dagbladet. Läs mer här