Kvinnors pension tar slut den 9 september

Pension| SKPF internt   september 2021 | Pensionsgapet mellan kvinnor och män är 31 procent. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutar få pension idag 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman i ett unikt upprop och kräver att kvinnor ska få pension hela året. Läs mer här

Seminarium om rapporten ”Höj den allmänna pensionen!”

Äldrepolitik| Pension   maj 2021 | SKPF Pensionärerna och PRO bjuder in till digitalt pensionsseminarium med anledning av den nya pensionsrapporten ”Höj den allmänna pensionen!” från PRO, SKPF Pensionärerna och Tankesmedjan Tiden. Läs mer här

Kommande rapport lyfter pensionsfrågan för de med låga pensioner

Äldrepolitik| Pension   maj 2021 | - Rapporten ”Höj den allmänna pensionen” berör i allra högsta grad våra medlemmar i SKPF Pensionärerna. Här finns förslag som vi tillsammans med PRO och Tankesmedjan Tiden har arbetat fram och som vi hoppas att politiken och partierna tar upp i kommande valrörelse. Och förslag som vi förväntar oss att man genomför!  Det skriver SKPF Pensionärernas förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg. Läs mer här