Munhälsan påverkar med än bara munnen

Samhällsinformation| SKPF internt   april 2021 | Modern forskning visar att kroppens sjukdomar hänger ihop och att munnens bakterier inte bara påverkar munnens hälsa utan också kan påverka vitala organ och funktioner, såsom hjärta och kärl bland annat. Att du har en bra munvårdsrutin, ett friskt tandkött och besöker tandvården regelbundet är en väsentlig del i att bibehålla hälsan långt upp i åren. Läs mer här

Konsumentvägledning med SKPF

Samhällsinformation| SKPF internt   april 2021 | SKPF ingår nu tillsammans med SPF Seniorerna och PRO i ett projekt med Sveriges konsumenter samt tidningen Råd & Rön, som erbjuder våra medlemmar konsumentvägledning. Projektet startade våren 2020 och öppnar nu för en större grupp seniorer att få svar på och hjälp med konsumentfrågor. Läs mer här

SKPF – växeltelefonnummer 010-222 81 00

SKPF internt   december 2020 | SKPF har nytt växeltelefonnummer 010-222 81 00 Läs mer här