SKPF har nytt växeltelefonnummer 010-222 81 00

SKPF internt   december 2020 | SKPF har nytt växeltelefonnummer 010-222 81 00 Läs mer här

”Nu måste de äldres rätt till vård- och omsorg prioriteras!”

Äldrepolitik| Pensionärsråd| Samhällsinformation| SKPF internt   november 2020 | Medan Sveriges dödssiffror i covid-19 återigen har börjat stiga, och fortsatt ligger rejält högre än i våra grannländer, kommer förödande kritik mot regionernas hantering av äldreboendena under pandemin. Denna gång kommer kritiken från IVO, som konstaterar att ”lägstanivån” i förmågan att ta medicinskt ansvar varit för låg i landets samtliga regioner. Läs mer här

SKPF Pensionärerna – starkast betyg i pålitlighet och hjälp och stöd vid problem och frågor!

SKPF internt   oktober 2020 | I Evimetrix varumärkesundersökning Swedish Brand Award har 1 270 individer uttalat sig om 13 intresseorganisationer. Läs mer här