SKPF Bollnäs tar krafttag mot ensamhet bland äldre

SKPF internt   maj 2020 | Pensionärsorganisationerna i Bollnäs har aktivt lyft frågan om ensamhet bland äldre. Initiativtagare Ingegerd Jonsson, sekreterare i SKPF pensionärerna, tog med sig studiematerial till det kommunala pensionärsrådet, KPR, och fick till fyra temakvällar och uppslutning för fortsatt arbete för att skapa konkreta åtgärder. Läs mer här

Uppstartsmöte för ”Tillsammans mot ensamhet” 23 april

SKPF internt   april 2020 | Dags för uppstartsseminarium för Tillsammans mot ensamhet! Ett gemensamt projekt mellan riksorganisationerna PRO, SKPF Pensionärerna och SPF seniorerna. Läs mer här

Kongressen uppskjuten till höst/vinter 2020

SKPF internt   april 2020 | På grund av att coronakrisen ser ut att bli långvarig har SKPF Pensionärernas förbundsstyrelse valt att skjuta upp den planerade kongressen till hösten/vintern 2020. Läs mer här