Tryggare ekonomi på äldre dar

SKPF internt | 4 juli 2023 | Den 19 och 20 september bjuder Finansinspektionen och Gilla din ekonomi in SKPF:s medlemmar till två halvdagars kurser på temat ”Tryggare ekonomi på äldre dar”. Kursen är anpassad för dig som möter andra seniorer och som vill sprida kunskap om privatekonomi via samtal. För att kunna delta ska du vara medlem i SKPF Pensionärerna. Läs mer här

SKPF Pensionärerna söker ledningssekreterare

SKPF internt | 30 juni 2023 | SKPF Pensionärerna fortsätter utvecklas och därför behövs ett administrativt stöd till förbundsledningen: Förbundsstyrelse, verkställande utskott och kanslichef. Då vår nuvarande ledningssekreterare har gått till annat arbete söker vi efterträdaren. Läs mer här

SKPF:s nya förbundsstyrelse

SKPF internt | 19 juni 2023 | Under kongressen i juni 2023 valdes en ny förbundsstyrelse.
Från vänster: Lars Hedin (distrikt Södermanlands län), Kerstin Billmark (distrikt Göteborg), Per-Ulf Sandström ny förbundskassör (distrikt Norrbottens län), Gun-Britt Arvholm (distrikt Värmland), Leif Nordin (distrikt Skåne),
Liza di Paolo-Sandberg förbundsordförande (distrikt Gävleborgs län), Anders Wennberg (distrikt Dalarnas län), Barbro Westergren ny förbundssekreterare (distrikt Västra Götaland), Ingrid Klasson (distrikt Östergötlands län),
Eva Fors (distrikt Västernorrland), Lars Bromander vice förbundsordförande (distrikt Stockholm).
Infällda är Leif Kindblom (distrikt Sörmland) och Ola Olander (distrikt Kalmar län). Läs mer här