SKPF i Köpenhamn med Nordiska Samarbetskommittén

Äldrepolitik | 4 maj 2022

5-6 maj deltar SKPFs förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg (till höger) och förbundssekreterare Karin Liljestrand (till vänster) i Nordiska samarbetskommitténs årsmöte, som i år äger rum i Köpenhamn.

Det är åtta pensionärsorganisationer från Nordens samtliga länder plus Färöarna, som ingår i kommittén. Och den här gången samlas man alltså i Köpenhamn. Bland annat för att träffa representanter för Nordiska Ministerrådet, där man kommer att prata om framtida utmaningar för att stärka den nordiska välfärdsmodellen. Man kommer också ta upp frågan om gemensamma nordiska kvalitetskrav för välfärdsteknik.

”Våra organisationer kan spela en viktig roll i diskussionerna kring en gemensam vision om den nordiska välfärdsmodellen”, säger Liza di Paolo-Sandberg.