Nedräkningen har börjat

| 11 augusti 2019

Det här programhäftet är det sista som ges ut från SPRF avd. 256. Det är självklart mycket vemod i de här raderna, men också en känsla av att vi gör det enda rätta. Livsuppehållande åtgärder är tyvärr en överspelad fas, nu är det ett väl organiserat och stadgeenligt avslut som gäller. SKPF:s förbundsstyrelse har den 22 maj godkänt vår ansökan om upplösning av avd. 256. Hyresavtalet med Pensionärsalliansen har sagts upp. Kassören upprättar ett bokslut vid verksamhetsårets utgång och då kommer bankkonton att avslutas liksom registreringen hos skatteverket. Enligt förbundsstyrelsens anvisningar skall styrelsen och representanter från SKPF:s sörmlandsdistrikt genomföra den praktiska handläggningen, dvs att bevilja ansvarsfrihet och transferera eventuella ekonomiska tillgångar. Vid senaste halvårsskifte fanns 101 betalande medlemmar i vår avdelning. Dessa flyttas vid årsskiftet automatiskt över till SKPF avd. 43 om ingen ändring har begärts. Avslutningen på detta sista verksamhetsår kommer att utgöras av traditionellt luciafirande och ett välförsett julbord. Denna sammankomst brukar alltid vara en av årets höjdpunkter. Väl mött till höstens aktiviteter hälsar Styrelsen