Medlemsmöte 16 oktober

| 20 oktober 2019

SKPF avd.43 hade medlemsmöte onsdagen den 16 oktober. Det var dags att besluta om verksamhet och budget för 2020. Ordförande Laila berättade om planerad verksamhet, datum för medlemsmöten och kassören Lasse gick igenom underlaget till budget, bl.a. att styrelsen föreslagit oförändrad medlemsavgift. Medlemsmötet ställde sig bakom styrelsens förslag. Margaretha och Laila redovisade vad som sagts på sista RPR, Regionala Pensionärs Rådet. Christina gav info om kommande resor, julmarknad vid Julita och teaterresa till Gammelby. Efter detta var det dags för kaffe och sedan tog musik quizen fart. Lasse hade sammanställt frågor med musik från 50, 60 och 70 talet. Efter 12 frågor kunde tre vinnare utses som alla fick skraplotter som pris.