Medlemsträff vid Trostorp

juni 2022

Medlemsträff vid Vagnhärads hembygdsgård, Trostorp, 8 juni. Korvgrillning och underhållning av trubaduren Lennart Wantzin.