Tankesmedjan Oxelösund

| 2 november 2022

Information från Tankesmedjan Oxelösund med inriktning på hur långt vi har kommit i vår projektgrupp gällande Pensionärernas Hus.

Vi bildade först en liten bostadsgrupp under våren 2018 med inriktning på tillgänglighet i våra bostäder och diskuterande hissar i befintliga trapphus.

Då vi var medlemmar både från SPF,  PRO, SKPF så kom vi snart in på att undersöka förutsättningar till en gemensam lokal, som skulle bli ett Pensionärernas Hus i framtiden.

Tankesmedjan gick tillbaka till respektive styrelse för våra tre föreningar och förankrade vår idé för att kunna gå vidare. Därefter började vi undersöka var det fanns fungerande verksamheter med gemensamma lokaler.

Vi åkte på studiebesök till Gnesta och Nyköping och tog in synpunkter som var mycket intressanta för oss.

Då vi i SPF var tvungna att få en tillfällig lokal i samband med Kustbostäders ambition för nybygget Prisman 6, så satt vi gemensamt  ihop en skrivelse i feb 2019 till Kustbostäder från bostadsgruppen, som påvisade vårt intresse till ett Pensionärernas Hus.

I feb. 2021 tecknade vi en överenskommelse med Kustbostäders VD om att vi gemensamt skall arbeta fram ett konkret och av oss godkänt förslag till en permanent lokal i form av ett Pensionärernas Hus, med en c:a yta mellan 450-500 m²  och med uppdelat på entré, kontor, kapprum, toaletter. RWC, städutrymme, alliansexpedition (gemensam) samt 3 övriga exp., sammanträdesrum/mötesrum, 2 st aktivitetsrum på c.a 80m² vardera och sam går att öppna upp till en betydligt större lokalyta. Kök/pentry för gemensamt fika och mindre förtäring mm. Förrådsutrymmen för våra aktivitetsmaterial osv för exempelvis dans, bingo, bio, akvarellmålning, bridge och canasta mm.

Tankesmedja  har nu bildat en mindre projektgrupp gemensamt med PRO, SKPF och SPF för att undersöka möjligheten till att få fram en lokal som kan uppfylla våra krav. När vi sedan förankrat projektet i Tankesmedjan är det upp till varje förening att fatta beslut i frågan.

Målsättningen var att försöka få till ett levande centrum och med oss som hyresgäster i den nuvarande Sparbankslokalen. Den möjligheten har inte blivit möjligt att jobba vidare på då det visade sig att Kustbostäder har nya och intressanta lokalhyresgäster som vill hyra där och som skulle tillföra övriga verksamheter och oss invånare i centrum. Lokaler som skall anpassas för dom nya affärsidkare är både banklokalen och före detta sportbutiken som nu är tom.

Under hela byggnationstiden kommer entreprenören för nya Prisman att behöva nyttja dessa lokaler fram till våren/sommaren 2025.

Detta innebär att vi nu tittar på några andra alternativa lokaler och kommer att försöka informera våra styrelser vidare så fort vi har något som är intressant.

Kurt t