Distriktets höstmöte 8 oktober 2019

| 8 oktober 2019

Förutom verksamhetsplan och budget hade vi utbildning i hur man skriver en motion.

laila Nyhlin

Laila Nyhlin har gått igenom hur man skriver en motion, nu är det grupparbete och vi fick ihop åtta motioner det var bra jobbat.