Rapport från årsmötet.

| 16 mars 2022

Tisdagen den 15/3 kl.13 hade vi årsmöte på City konferenscenter Örebro med sedvanliga mötesförhandlingar. Med val till styrelsen och nomineringar till Distriktets styrelse. Val av valberedning som nu består av Rigmor Larsson Anette Landström och Kent Jonsson.

Årsmötet kunde vi nu hålla på City konferenscenter som planerat, 70 medlemmar kom till mötet och betalade 50 kr för lunchen. Mötet började med parentation för våra medlemmar som lämnat oss  under 2021. Styrelsen beslutade att skänka de pengarna till UNHCR för stöd för Ukraina och bjöd medlemmarna på lunchen. Ordförande för mötet var Jan Zetterqvist vår medlem och ordförande  i Kommunfullmäktige i  Örebro kommun. Sekreterare för mötet Kerstin Holm. Verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse samt revisionsberättelsen godkändes av  mötet.

Sen var det valberedningens tur att berätta vilka som de föreslog till de olika posterna och mötet godkände deras förslag. Medlemmarna fick en genomgång  av vårdcentralsundersökningen i Örebro län som har genomförts av pensionärsorganisationerna SKPF, PRO, SPF seniorerna och RPG i regionens pensionärsråd.

Information om vår resa den 3 maj till Stegeborg Söderköping pris 650kr det går att läsa hela programmet för resan  på hemsidan. Dragning på lotterierna grattis till vinnarna. Avtackning av Gunilla Allansson som varit med i valberedningen och Ylva Lindström som revisor. Tack till presidiet och alla som kom på mötet.

Insamlingen till UNHCR blev 3740 kronor.