Rapport från årsmötet den 6/2-24

| 7 februari 2024

Det var 80 medlemmar som kom till årsmötet på City Konferenscenter i Örebro. Ordförande för mötet var Kristina Ahl från Lekebergs kommun där hon representerar SKPF i tillgänglighetsrådet, sekreterare var Kerstin Holm.

Styrelsen för SKPF pensionärerna avdelning 7

Styrelsen för SKPF pensionärerna avdelning 7. Vi gick igenom verksamhetsberättelsen och ekonomin, revision och ansvarsfrihet för styrelsen. Alla punkter godkändes. Sen tog vi lunch därefter var det dags för valberedningen att presentera sina förslag till de olika posterna. Till kassör valdes Inger Führ, till styrelseledamot  valdes Siv Andersson. Ersättare till styrelsen Birgit Henningsson och Anita Landin. Till revisor valdes Iréne Tydén och ersättare till revisor Nina Haraldsson och Kjell Söderberg. Ombud till distriktets repskap valdes Anette Landström,  Anita Landin, Birgit Henningsson, Kerstin Holm och Siv Andersson. Vi  valde också ersättare till repskapet  Annika Malm, Birgitta Ekberg, Gunilla Törnblad, Ingalill Algrot och Siv Lundgren. Valberedningen hade skött sig bra så det vart omval på Rigmor Larsson, Birgitta Ekberg, Kent Jonsson och Anette Landström. Sen var det dags för nominering till distriktets styrelse, Rigmor Larsson valberedningen, Inger Carlsson till styrelsen ers. och Nina Haraldsson till revisor ers. Insamlingen till Nyckelfonden inbringade 1429 kr

Information om nyheter i Folksams försäkringar. Distriktets resa till Åland den 20-23/5 Tips på hur man kan spara ner medlemskortet i telefonen. Sen var det dags för dragning på lotterna grattis till alla vinnare.

Tack till presidiet med varsin Tulpanbukett och till medlemmarna som kom på mötet.