Årsmötet 2021

| 16 juni 2021

Årsmöte 2021 på Folkets Hus den 8 juni

Val på årsmötet:

Ordförande              2 år   Barbro Hammerin                      omval

Kassör                       1 år    Gunnar Fahlander                      fyllnadsval

Styrelseledamot      2 år    Hans Lundgren                            omval

Styrelseersättare    1 år    Virve Kalliokoski Andersson     omval

Styrelseersättare    1 år    Gerd Leino                                    omval

Styrelseersättare    1 år    Eva Thorsell                                  omval

Revisor                    2 år    Margareta Brisfjord                     omval

Revisorers.             1 år    Rolf Jernberg                                 omval

Revisorers.             1 år    Stefan Wigö                                    omval

Studieansv.            1 år    Hans Lundgren                              omval

Ombud ABF          1 år    Hans Lundgren                              omval

Ombud ABF          1 år    Britt-Marie Glaas                           omval

Ombud Folk.Hus 1 år    Barbro Hammerin                          omval

Ombud ers. FH     1 år   Kerstin Markström                         omval

Trafikombud         1 år   Hans Lundgren                                omval

Konsumentansv.  1 år   Eva Thorsell                                     nyval

Ombud repskap   1 år   Kerstin Markström                         omval

Ombud repskap   1 år   Gerd Leino                                        omval

ers. repskap          1 år   Virve Kalliokoski Andersson         omval

Valberedning       1 år   Britt-Marie Glaas

Gunilla Hedqvist

                                         Herbert Thor

Ombud KPR        1 år   Gerd Leino

ers.KPR                1 år   Kerstin Markström

Kvarstående i styrelsen 1 år    Kerstin Markström och Ulla Söderberg