Styrelsen för SKPF avd 41

| 1 mars 2024

Gunnar Fahlander, ordförande

Margareta Brisfjord , kassör

Kerstin Markström, sekreterare

Ulla Söderberg, styrelseledamot

Mona Olander, styrelseledamot

Hans Lundgren, styrelseledamot

Eva Thorsell, styrelseledamot

Staffan Markström, styrelseersättare

Eva-Britt Holgersson, styrelseersättare

Yvonne Söderqvist, styrelseersättare

Stefan Wigö, revisor

Tarja Blixt, revisor

Gunilla Krantz, revisorersättare

vakant, revisorersättare